Giải pháp sử dụng Độc lập Hệ thống DVR trong hệ thống camera quan sát | Camera quan sát | Camera giám sát IBM Việt Nam
Camera quan sát công trình Camera văn phòng